Játékok HD Univerzum GTA Online GTA V GTA IV GTA IV Epizódok 3D Univerzum GTA III Vice City San Andreas Vice City Stories Liberty City Stories További játékok GTA I GTA II GTA:London GTA:Chinatown Wars Infók Idővonal Karakterek Küldetések Heistek Küldetések Mellékküldetések Szabadidő Helyszínek GTA V helyszínek GTA IV helyszínek San Andreas helyszínek Vice City helyszínek GTA III helyszínek Járművek GTA V járművek GTA IV járművek San Andreas járművek Vice City járművek Fegyverek Szerkesztőknek! Útmutató Karakterek Küldetések WIKI Szabályzat Vezetőség FANszekció
17 Posts

Filter Posts Reset

Categories

Sort By

  • All
  • Following
1 0
This post is locked.
0 1
This post is locked.

Szerkesztési szabályzat

A wikihez való csatlakozással elfogadod az alábbi szabályzatot, s tudomásul veszed, hogy nem teljesítése esetén az oldal bármely adminisztrátora korlátlanul élhet nálad a ráruházott jogokkal. A szabályzat hatálya kiterjed a wiki minden egyes területére, alkotóelemére (a FAN szekcióra, a blogokra, a chatre, az üzenőfalakra és természetesen a cikkekre, képekre, egyéb médiatartalmakra is).
A wiki minden szerkesztőjére vonatkozóan:

A wiki szerkesztője minden esetben tiszteletben tartja a wiki többi szerkesztőjének emberi méltóságát.
Nem fitogtatja sem saját, sem mások politikai nézeteit.
Szerkesztőtársai esetleg az övétől eltérő vallási nézeteit tiszteletben tartja, amiatt nem tesz szemrehányásokat.
Semmilyen formában nem tesz utalást társa faji hovatartozására.
Nem szidalmazza társait, nem trágárkodik.
Ha ő egyik szerkesztőtársának közeli ismerőse, vagy annak személyes adatait bármilyen forrásból megtudta, az adatokat semmiképpen nem teheti közre.
Mások munkájáról indokolatlanul nem fogalmaz meg semmilyen kritikát.
A szerkesztő soha nem követ el vandalizmust.
Soha nem töröl le alapos ok nélkül mások által feltöltött médiatartalmat (képet, videót stb.).
A cikkek hibátlan részét nem javítja ki, hiszen az hibátlan. Alaptalanul nem szükséges a javítás, hiszen lehet, hogy az inkább ront a már meglevő cikken.
Különféle, ide nem illő cikkek, blogbejegyzések halmozása is vandalizmusnak minősül; azon cikk vagy blogbejegyzés minősül "oda nem illőnek", melynek témája semmilyen módon nem köthető a GTA-hoz vagy a wiki közösségéhez, hanem egy rajtunk kívülálló területre összpontosít.
Vandalizmus egyetlen, csupán néhány gondolatot, mondatot (vagy képet, egyetlen galériát) tartalmazó cikk létrehozása is.
A szerkesztő (ha már munkához látott) mindig igyekszik tisztességesen dolgozni.
Mindig kerüli a szerzői jogok sértését, alkalmazva az ennek elkerülésére létrehozott sablonokat. Ezen sablonokat megfelelően alkalmazza.
Mindig feltünteti a cikkhez alkalmazott forrásait, azoknak közvetlen elérhetőségét (lásd: GTA Wiki:A tökéletes elrendezésmód).
A GTA Wiki - Magyarország minden szerkesztője tiszteletben tartja munkájának vagy munkája bármely alkotóelemének forrásaként szolgáló szöveges vagy médiatartalom eredeti (akár bel-, akár külföldi) feltöltőjét, szerzőjét. Ennek megfelelően a forrásokat minden lehetséges eszközt (a képek esetében például az információs sablont) felhasználva igyekszik feltüntetni az ilyen jellegű tartalmaknál - minden szerkesztő vallja, hogy ezen egyszerű cselekedet végrehajtása mindenkinek erkölcsi kötelessége.
Minden szerkesztő tiszteli az oldal vezetőinek döntését, s tudja, hogy azok sohasem döntenek megalapozatlanul egyetlen kérdésben sem.
A szerkesztő az adminisztrátori jogokkal való visszaélést, a lejjebb megfogalmazott, a vezetőség tagjaira vonatkozó szabályok megszegését köteles jelezni a wiki főadminisztrátorának.
Csak a wiki vezetőségének tagjaira vonatkozóan*:

A vezetőség kötelessége a szabályzatban megfogalmazott pontok betartatása a szerkesztőkkel és vezetőtársaikkal is.
A vezető a szabályt megszegővel a kihágás mértéknek arányában köteles fellépni.
A wiki vezetőségének tagjai elismerik, hogy ők nem többek vagy jobbak a wiki többi szerkesztőjénél - hozzájuk hasonlóan ők sem tulajdonosai az oldalnak. Ennek ellenkezőjét nem igyekeznek bebizonyítani különféle megnyilvánulásokkal.
A wiki vezető tagjai mindig igyekeznek elérhetőek lenni wikin való tartózkodásuk során, így a wikire való bejelentkezést követően azonnal fellépnek a wiki chatjére, hogy ott rendszeres tájékoztatást tudjanak adni szerkesztőtársaiknak (miközben természetesen egyéb teendőiket is végzik az oldalon).
A vezetőség minden tagja köteles jelezni a főadminisztrátornak, ha vezetőtársa megszegte a szabályzat valamely pontját.
A vezetőség tagjai is szerkesztők, tehát rájuk is vonatkozik az első fejezetben megfogalmazott minden pont.
0 0
This post is locked.

Szerkesztési útmutató

A wiki megfelelő használatához nélkülözhetetlen az Útmutató ismerete. A "Véleményformálás", "Jóvá nyilvánítás" és "Kiemeltté nyilvánítás" fejezeteket elsősorban a figyelőknek kötelező ismerniük, de a többiek számára is hasznos lehet, hiszen így sok félreértést, szabályszegést elkerülhetünk, és a szerkesztést megkönnyíthetjük az ismeretünkben.
'Tudnivalók a szerkesztésről'Az első lépések:

Tervezés: a legelső lépés, amelyet szerkesztőként meg kell tenned. Alaposan kigondolod, miről szeretnél cikket írni. Ha ez megvan, utánajársz, van-e elég információ, amelyet felhasználva egy érdeminek mondható tartalommal rendelkező cikket létre tudsz hozni.
Forráskeresés: a wiki alapelve, hogy nem szégyen a másolás, sőt egyenesen ajánlott. A cikkek létrehozásakor külföldi testvéroldalainkat, elsősorban az angol wikit érdemes forrásként használni. Nem elég azonban a cikkek lefordítása: magyarrá, magyarossá is kell tenni azokat.
Fordítás: ha idegennyelvű forrást használsz a cikk megírásához - s tudod, hogy azon cikkek hitelessége már ellenőrzött -, mindig pontosan kövesd a cikk menetét, soha ne hagyj ki egyetlen gondolatfoszlányt sem! Ellenkező esetben a cikked összemosottá, zavarossá és érthetetlenné válhat.
Felépítés: cikked felépítésekor mindig kövesd a szokásos építési technikákat (sablonok megfelelő használata, fejezetekre való tagolás, lehetőség szerint a képek megfelelő és arányos elhelyezése, kategóriákba való rendezés stb.), szabályos linkelés (a ragokat is a linken belül kell elhelyezni, tehát Nikónak, illetve legalább 20 sor után kell egy (vagy több) szót ÚJRA belinkelni, azaz nem szükséges minden egyes mondatban linkelni az ugyanarra a cikkre mutató szót/szavakat; ha például az első mondatban szerepel a "Gengszter" szó, akkor elég csupán OTT hivatkozássá alakítani, hogy az a "Gengszter" című cikkre mutasson, s minimum 20, maximum 40 sor után kell ÚJRA; persze csak hozzávetőlegesen!); vedd figyelembe a tökéletes elrendezésmód című cikket, és ahhoz mérten alkoss!
A nyelvtani szabályok*:

Címek helyesírása: a címeket mindig eredeti alakjukban, (az angol esetében) a nagybetűs írásmódot megtartva írjuk le. Soha nem szabad lefordítani a GTA sorozatban szereplő címeket (sem a játékok, sem a könyvek, sem az ezeken belüli fejezetek stb. címeit). Egyedül az ezekről szóló cikkekben megengedett a cím lefordítása (pl. a Grand Theft Autoról szóló cikkben le lehetne fordítani, mit is jelent ez a szókapcsolat pontosan).
Személynevek helyesírása: a Grand Theft Auto sorozat karaktereinek nevét változatlan formában, eredeti alakjukban (ha van jelentésük, fordítás nélkül) írjuk le - kivételek ez alól a valós személyiségek nevei, vagy The Truth neve. Toldalékolás esetén a toldalékot a magyar nyelvtan szabályainak megfelelően, mindig a kiejtett hanghoz igazítva írjuk le akkor, ha a leírt szóban a magyartól eltérő, bonyolult hangrendszerrel találkozunk. Ettől függően kerülhet toldalék a személynevek után kötőjelesen (pl. Niko Bellicé [ejtsd: niko bellik]-nek) vagy egyszerűen (pl. CJtől, Toninak stb.). Előfordul, hogy egy személynév leírásakor a leírt betű hosszú alakját ejtjük (pl. Niko-Nikó). Ilyenkor a toldalékolás a hosszú forma leírásával történik (tehát Nikótól). Előfordulhat az is, hogy a leírt betű csupán toldalékoláskor változik kiejtésben hosszúvá (Claude-Claudé't).
Helységnevek, földrajzi nevek helyesírása: a települések, földrajzi területeknek mindig a magyar elnevezését alkalmazzuk (pl. Russia-Oroszország, Serbia-Szerbia stb.). Ezek toldalékolása a személyneveknél részletezett módon történik.
Egyéb: az angol wikin gyakran előfordul, hogy tárgyak elnevezését, tehát sok köznevet nagy kezdőbetűvel írnak (pl. AK-47, M4 stb.). Ezen megállapítás alól például kivételt képez a Ballas és a Groove Street kifejezések leírása. Ezeket (bár a magyar nyelvtani szabályoknak nem megfelelően) stilisztikai okokból mi is nagy kezdőbetűvel írjuk (tehát Ballas és Groove Street). Az angol nyelv a nemzetiségek (pl. English, German), a beszélt nyelvek megnevezését (pl. Japenese, Chinese) is nagy kezdőbetűvel íjra. Ez a magyarban ugyancsak felesleges (így English helyett angolt, Japenese helyett japánt írunk).
A fentieken kívül természetesen a magyar helyesírás szabályai minden esetben követendőek!
A helyesírást, fordítást illetően tégy javaslatot a szógyűjteményben!ÚJA jutalmazás:

A jól elkészített munka alkotója/alkotói megkapja jutalmát. A wiki ezért felelős vezetői (nevezetesen a figyelők) ugyanis a szerkesztők közös megállapodása alapján (részleteket lásd ugyanezen oldal "Véleményformálás" része alatt) egy cikket kétféle rangra is felemelhetnek. Így cikkeitek megkaphatják a jó illetve a kiemelt fokozatot. Egy szerkesztő számára nagy dicsőség, ha egy cikk, melyben az ő munkája is benne van eléri a két megkapható rang valamelyikét - különösen ha a kiemelt titulust - hiszen azok eléréséhez komoly, elég nehezen teljesíthető feltételeknek kell megfelelni.
Lehetőségek a cikkekről való véleményformálásra
A wiki lehetőséget biztosít, hogy a szerkesztők kifejtsék véleményüket minden megírt cikkről. A véleménynyilvánításra többféle lehetőség is nyílik:
Hozzászólás a vitalaponA cikkek tetején található egy "Vitalap" elnevezésű menüpont. Arra kattintva mindenki véleményt nyilváníthat a cikkről, javaslatot adhat, szerinte mi az, ami hiányzik, min kellene változtatni. Mindezt egy-egy új fejezeten belül (a fejezet címe, hogy mi az röviden, amiről a javaslat/kritika szól), aláírással ellátva kell megtenni. Ezen hozzászólásokat természetesen a szabályzat figyelembevételével kell megejteni!Jó vagy kiemelt cikké nyilvánításA Vitalapon történő szavazással elérhető, hogy egy adott cikk elnyerje a jó vagy a kiemelt státuszt. Mindkét státusz nehezen elérhető: eléggé összetett nézőpontrendszernek kell megfelelni ahhoz, hogy egy cikkről egyáltalán indulhasson szavazás (részleteket lásd a "Jóvá nyilvánítás" és a "Kiemeltté nyilvánítás" fül alatt). Egy cikk csak akkor lehet Kiemelt, ha előtte el nyerte a Jó státuszt!
A szavazás menete:

A cikk valamely írója (elvégre többen is írhatják) átnézi a cikket, hogy az megfelel-e a jóvá vagy kiemeltté nyilvánítás nézőpontrendszerének (ez a lépés nem kötelező az egyszerű szerkesztő számára, de ajánlott; a nézőpontrendszer vizsgálata igazából a figyelők feladata).
Amennyiben úgy gondolja, a cikk megfelel ezen kritériumoknak, elhelyezi a "Jónak jelölt" (
Ezen cikk egyik szerkesztője jelölte a cikket a Jó státuszra. A döntéshez szükség van a Te szavazatodra is. Add le voksodat a cikk vitalapján! Eddigi jó cikkek.

) vagy a "kiemeltnek jelölt" (
Ezen cikk egyik szerkesztője jelölte a cikket a Kiemelt státuszra. A döntéshez szükség van a Te szavazatodra is. Add le voksodat a cikk vitalapján! Eddigi kiemelt cikkek.
) sablont a nevezni kívánt cikken. (Az elhelyezés módja ugyanaz, mint bármely sablon esetében.)

Ezután cikkét hozzá kell adnia a "Jónak (vagy kiemeltnek) jelölt cikkek" kategóriához, hogy az erre hivatott figyelő lássa, az egyik cikket megpályázták valamely pozícióra.
Ezután a figyelő vagy admin is megvizsgálja, hogy a cikk tényleg megfelel-e a követelményrendszernek. Ha nem, akkor a figyelő vagy admin érvényteleníti a jelölést. Ekkor a cikk vitalapján nyit egy "Nem felelt meg a követelményrendszernek" fejezetet, amelyen belül ezt írja le: "A cikk egyik szerkesztője jelölte a cikket a jó/kiemelt státuszra, alapos átvizsgálás után azonban kiderült, hogy a cikk mégsem felelt meg a követelményrendszernek. Aláírás".
A figyelő vagy az admin ezután szavazást indít az adott cikk vitalapján "Szavazás:Jó cikké nyilvánítás"/"Szavazás:Kiemelt cikké nyilvánítás" fejezetek alatt.
Saját cikkére figyelő vagy admin nem írhat ki szavazást!
A figyelő vagy admin által létrehozott fejezet alá "IGEN" vagy "NEM" szavak kerülhetnek, szigorúan aláírással ellátva (aláírni a --Zseliakiraly (vita) 2014. január 24., 08:33 (UTC) sor beszúrásával lehet).
Szavazhat: Bárki, aki regisztrált (akár a figyelő vagy admin is, aki létrehozta a szavazást), kivéve: az a szerkesztő, aki elhelyezi a cikkben a jónak, vagy kiemelt cikknek jelölő sablont, illetve az a szerkesztő, aki a cikk tartalmának legalább 60%-át létrehozta.
A szavazás legkésőbb egy hétig tarthat (az adminisztrátor erre az időre a cikket lezárja, azt szerkeszteni tehát nem lehet), addig a résztvevők legalább 51%-ának IGENnel kell szavaznia, hogy a cikk elnyerje a megpályázott pozíciót, ezután egy figyelő, vagy admin lezárja a szavazást.
Ha a szavazás az IGEN többségében lezárult, a figyelő vagy az admin hozzáadja a cikket a "Jó cikkek" kategórialaphoz, és elhelyezi az ezt jelző szféraikont a cikk bal felső sarkában.
Amennyiben az adminisztrátor a szavazás ideje alatt úgy látja, hogy a cikk mégsem felel meg a követelményrendszernek, felelősségre vonhatja a szavazást elindító figyelőt, és semmissé, érvénytelenné teheti a szavazást.
Ha egy cikk, ki volt írva jó, vagy kiemelt cikké nyilvánításnak, de nem került megszavazásra, akkor még lehet esélye az újbóli megszavazásnak, ha átdolgozza a cikket és/vagy kijavítja a hibákat. (ez alól kivétel, ha a cikk azért nem lett megszavazva, mert nem megfelelő a tartalom, vagy rövid, vagy több olyan szabálypontnak sem felet meg, amiket nem lehet orvosolni)
Ha egy cikk már Jó, vagy Kiemelt, de nagyfokú tartalomhiány lép fel (pl: megjelenik egy új játék), akkor lekerül a cikkről a státusza. Azonban, ha megírásra kerültek a hiányzó részek, és ezt egy vezető ellenőrzi(és a minőséget is), akkor szavazás nélkül visszakapja a régi státuszát.
Az adminok indokolt esetben megváltoztathatják a szavazás eredményét. Akár visszamenőleg is!
A wiki minden szerkesztőjének (így az ezért felelős figyelőkön kívül minden vezetőnek is) lehetősége (sőt kötelessége) a véleményformálás, hiszen a konstruktív kritika fejleszti wikink színvonalát.
0 0